Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
ẩm thực


(ít dùng) le manger et le boire
Lo việc ẩm thực
s'occuper du manger et du boireGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.