Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
ẩn hiện


apparaître et disparaître simultanément; tantôt apparaître, tantôt disparaître
Mặt trăng ẩn hiện
la lune tantôt apparaît, tantôt disparaîtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.