Chuyển bộ gõ


Từ điển Hán ViệtBộ 118 竹 trúc [7, 13] U+7B60
筠 quân
yun2, jun1
  1. Cật tre già.
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.