Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
carryall
carryall
['kæri'ɔ:l]
danh từ
xắc rộng, túi to
xe ngựa bốn chỗ ngồi
xe ô tô hàng có hai dãy ghế dài
xe chở đất đá có máy xúc tự động


/'kæri'ɔ:l/

danh từ
xắc rộng, túi to
xe ngựa bốn chỗ ngồi
xe ô tô hàng có hai dãy ghế dài
xe chở đất đá có máy xúc tự động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "carryall"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.