Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
caudex
danh từ
số nhiều caudices, caudexes
(thực vật) thân (cây gỗ)caudex
['kɔ:deks]
danh từ, số nhiều caudices, caudexes
(thực vật) thân (cây gỗ)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.