Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
comstockery
danh từ
sự kiểm tra chặt chẽ văn học nghệ thuật vi phạm đạo đứccomstockery
['kʌm,stɔkəri]
danh từ
sự kiểm tra chặt chẽ văn học nghệ thuật vi phạm đạo đứcGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.