Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Anas platyrhynchos


noun
wild dabbling duck from which domestic ducks are descended;
widely distributed
Syn:
mallard
Hypernyms:
duck
Member Holonyms:
Anas, genus Anas


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.