Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
doubtless
doubtless
['dautlis]
phó từ
chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, không còn hồ nghi gì nữa


/'dautlis/

phó từ
chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa, không còn hồ nghi gì nữa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.