Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enucleate
enucleate
[i'nju:klieit]
ngoại động từ
(y học) khoét nhân
giải thích, làm sáng tỏ


/i'nju:klieit/

ngoại động từ
(y học) khoét nhân
giải thích, làm sáng tỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.