Recent Searchs...
left atrium of the heart cầy hương blowing up trấu transit instrument amphibian ngực đô thị gas company golden calf rend reproach self-reproach conjure man bảo quốc abrogate self-reproof monocle guvnor phantom limb pain the armpit of something ms-dos hardware store shame silver-white durres three quarters cầy móc cua spirula peronii lipizzan copt boot đọt upbraider lesser panda mildred ella didrikson freight rate reproacher wind gap valproic acid cầy three-piece suit kubla khan mump limn cẩm bào port belittle allemande wearable cacao appeasement
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.