Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hippo





hippo
['hipou]
danh từ, số nhiều hippos
['hipouz]
(viết tắt) của hippopotamus


/'hipo/

danh từ, số nhiều hippos /'hipouz/
(viết tắt) của hippotamus

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hippo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.