Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lẳng lơadj
light; gay; immoral
người đàn bà lẳng lơ light woman; woman of immoral character

[lẳng lơ]
tính từ.
light; gay; lascivious; immoralGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.