Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
lồi lõm


indenté; découpé
Bờ biển lồi lõm
littoral indenté
convexo-concave
chỗ lồi lõm (kĩ thuật)
(kỹ thuật) mal-égalGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.