Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
news-hen
news-hen
['nju:zhen]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phóng viên, nữ ký giả


/'nju:zhen/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phóng viên, nữ ký giả

Related search result for "news-hen"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.