Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhân hòa


[nhân hòa]
Uciversal concord, concord among the people.
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà
Clement weather,favourablr terrain and concord among the people.
benevolence and harmony; sympathy of peopleUciversal concord, concord among the people
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà Clement weather,favourablr terrain and concord among the people


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.