Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Trichosurus


noun
a genus of Phalangeridae
Syn:
genus Trichosurus
Hypernyms:
mammal genus
Member Holonyms:
Phalangeridae, family Phalangeridae
Member Meronyms:
brush-tailed phalanger, Trichosurus vulpecula


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.