Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
warm silence softwareWarm Silence Software

A small company run by(?) Robin Watts, producing software for the Acorn Archimedes.

http://comlab.ox.ac.uk/oucl/users/robin.watts/.

Last updated: 1994-11-01
Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.