Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mua vuiverb
to amuse oneself

[mua vui]
to have fun; to enjoy oneself; to seek reliefGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.