Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ovis ammon


noun
wild sheep of semidesert regions in central Asia
Syn:
argali, argal
Hypernyms:
wild sheep
Member Holonyms:
Ovis, genus Ovis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.