Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
phất phơ


flotter
Tà áo phất phơ trước gió
pan de robe qui flotte au vent
flâner
Phất phơ ngoài phố
flâner dans les rues
négligemment
Làm việc phất phơ
travailler négligemmentGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.