Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supple-jack
supple-jack
['sʌpl'dʒæk]
danh từ
(thực vật học) cây hùng liễu
gậy hùng liễu (gậy làm bằng thân cây hùng liễu)


/'sʌpldʤæk/

danh từ
(thực vật học) cây hùng liễu
gậy hùng liễu (gậy làm bằng thân cây hùng liễu)

Related search result for "supple-jack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.