Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Tyne River


noun
a river in northern England that flows east to the North Sea
Syn:
Tyne, River Tyne
Instance Hypernyms:
river
Part Holonyms:
England


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.