Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsocial
unsocial
[,ʌn'sou∫l]
tính từ
phi xã hội, không thuộc về xã hội
khó gần, khó chan hoà; không thích giao du, không thích kết bạn; không thích sự gần gũi của người khác (như) unsociable
không tuân theo giờ giấc làm việc tiêu chuẩn


/' n'sou l/

tính từ
phi x hội, không thuộc về x hội

Related search result for "unsocial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.